Specjalny obszar ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020 2 ), obejmujący obszar 98,32 ha, położony w województwie opolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMIRAD (PLH160020)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 330653,56 446912,84
2 330610,24 446954,36
3 330614,00 446955,54
4 330604,61 446963,85
5 330604,16 446964,03
6 330561,07 446980,85
7 330534,85 447044,39
8 330533,32 447059,60
9 330529,96 447058,62
10 330527,59 447062,95
11 330526,69 447062,61
12 330513,98 447091,01
13 330502,18 447117,38
14 330478,22 447170,92
15 330452,11 447229,27
16 330426,21 447287,15
17 330396,56 447273,70
18 330362,99 447258,47
19 330352,05 447285,30
20 330332,70 447308,04
21 330323,20 447345,73
22 330308,83 447352,68
23 330252,08 447441,82
24 330214,46 447466,70
25 330215,91 447475,98
26 330207,06 447485,37
27 330198,34 447524,13
28 330173,46 447545,75
29 330219,34 447562,58
30 330214,01 447583,74
31 330205,58 447590,63
32 330198,36 447605,03
33 330178,02 447645,62
34 330183,48 447693,87
35 330173,16 447696,17
36 330171,84 447720,41
37 330169,58 447762,15
38 330154,48 447778,37
39 330153,38 447789,51
40 330150,26 447821,47
41 330157,58 447844,91
42 330148,92 447872,02
43 330129,59 447903,24
44 330099,37 447929,01
45 330103,37 447974,00
46 330085,60 448005,33
47 330072,03 448038,81
48 330069,66 448044,64
49 330068,51 448047,49
50 330068,44 448047,46
51 330054,22 448045,27
52 330057,36 448055,49
53 330056,77 448056,77
54 330026,28 448123,28
55 330022,86 448130,74
56 330021,30 448134,15
57 330020,16 448135,55
58 330004,18 448198,81
59 329994,62 448221,11
60 329981,88 448257,32
61 329986,14 448278,88
62 329993,46 448300,76
63 329999,55 448324,52
64 330001,28 448336,39
65 330002,15 448370,86
66 330000,41 448405,04
67 329994,21 448440,81
68 329991,69 448457,02
69 329982,20 448493,05
70 329964,25 448561,18
71 329962,02 448569,66
72 329961,42 448571,96
73 329954,23 448595,70
74 329956,06 448600,30
75 329963,12 448618,03
76 329950,79 448625,29
77 329940,17 448632,03
78 329911,66 448655,21
79 329919,79 448723,31
80 329864,17 448750,47
81 329882,91 448785,10
82 329897,93 448812,86
83 329898,98 448843,36
84 329882,71 448867,76
85 329827,28 448873,72
86 329800,13 448931,67
87 329750,28 449038,05
88 329734,49 449027,81
89 329732,95 449028,28
90 329702,51 449090,77
91 329657,04 449184,08
92 329651,05 449185,53
93 329631,98 449189,46
94 329586,77 449198,78
95 329579,96 449199,96
96 329569,96 449201,69
97 329527,75 449277,89
98 329535,09 449283,28
99 329468,88 449407,52
100 329471,58 449408,84
101 329497,89 449421,76
102 329516,15 449430,73
103 329540,23 449442,56
104 329557,51 449451,05
105 329565,86 449454,95
106 329567,50 449455,71
107 329570,22 449457,57
108 329574,24 449460,29
109 329574,63 449460,21
110 329582,57 449458,49
111 329609,27 449452,71
112 329611,49 449452,23
113 329614,92 449470,97
114 329620,37 449505,88
115 329620,68 449507,80
116 329626,26 449550,57
117 329626,87 449556,49
118 329647,77 449584,51
119 329636,87 449622,97
120 329640,91 449623,74
121 329642,46 449624,04
122 329649,35 449626,65
123 329645,74 449639,49
124 329642,71 449650,26
125 329641,46 449741,08
126 329636,01 449777,28
127 329687,07 449790,67
128 329706,47 449801,10
129 329707,04 449803,50
130 329707,09 449803,72
131 329707,09 449803,72
132 329718,53 449809,98
133 329737,84 449820,56
134 329740,38 449824,04
135 329759,58 449850,40
136 329775,14 449871,75
137 329794,66 449898,54
138 329809,88 449919,43
139 329842,18 449963,75
140 329842,84 449965,80
141 329839,75 449972,39
142 329838,89 449974,21
143 329810,18 450035,33
144 329798,79 450059,59
145 329786,75 450085,24
146 329778,06 450101,93
147 329763,75 450117,63
148 329745,18 450138,03
149 329743,20 450140,20
150 329715,76 450190,05
151 329708,23 450203,74
152 329678,28 450258,17
153 329668,57 450277,22
154 329631,20 450350,91
155 329589,28 450422,39
156 329536,92 450511,67
157 329502,34 450570,62
158 329461,50 450502,93
159 329460,87 450501,07
160 329416,72 450523,15
161 329420,17 450530,75
162 329409,04 450554,20
163 329416,40 450577,70
164 329419,91 450588,92
165 329407,05 450592,35
166 329409,91 450602,90
167 329404,94 450603,98
168 329413,10 450631,27
169 329395,05 450642,10
170 329394,41 450642,49
171 329387,37 450646,71
172 329389,66 450653,46
173 329403,47 450690,92
174 329387,26 450697,39
175 329384,61 450696,77
176 329379,74 450695,63
177 329376,38 450694,84
178 329375,61 450694,47
179 329364,65 450689,24
180 329349,18 450676,30
181 329338,96 450661,36
182 329335,74 450656,07
183 329326,89 450628,62
184 329326,46 450627,27
185 329316,30 450606,07
186 329300,15 450577,88
187 329292,94 450562,22
188 329277,00 450532,65
189 329227,46 450438,06
190 329204,28 450393,80
191 329199,32 450384,34
192 329197,79 450381,24
193 329194,63 450374,84
194 329177,30 450339,69
195 329169,61 450325,21
196 329156,16 450299,90
197 329136,77 450264,31
198 329113,52 450259,05
199 329091,87 450166,74
200 329076,67 450101,92
201 329068,78 450068,24
202 329059,49 450028,68
203 329052,78 450000,05
204 329177,10 449877,85
205 329178,98 449842,85
206 329226,88 449768,71
207 329211,26 449763,82
208 329145,95 449738,06
209 329086,79 449712,06
210 329077,87 449713,52
211 329077,40 449713,60
212 329051,39 449697,85
213 329051,48 449691,25
214 329049,65 449669,81
215 329062,93 449660,05
216 329077,70 449648,77
217 329092,87 449641,29
218 329160,96 449625,40
219 329233,15 449608,54
220 329268,15 449600,37
221 329276,24 449602,65
222 329298,61 449560,77
223 329343,17 449472,15
224 329388,71 449381,59
225 329395,68 449373,39
226 329412,40 449372,67
227 329404,79 449366,07
228 329401,16 449360,42
229 329396,34 449347,87
230 329394,98 449343,30
231 329371,84 449264,53
232 329370,96 449261,54
233 329370,88 449261,26
234 329373,03 449259,69
235 329367,96 449242,21
236 329367,25 449239,76
237 329377,89 449236,92
238 329388,12 449233,78
239 329397,05 449231,03
240 329394,02 449207,09
241 329420,31 449204,44
242 329449,83 449168,69
243 329447,37 449111,45
244 329487,10 449095,28
245 329497,32 449074,18
246 329543,93 449054,31
247 329552,12 449050,82
248 329581,32 449044,57
249 329592,87 449022,97
250 329595,89 449017,33
251 329593,62 449002,38
252 329611,28 448974,87
253 329619,92 448961,42
254 329669,30 448932,19
255 329684,95 448913,47
256 329696,00 448900,25
257 329704,49 448890,09
258 329747,46 448846,68
259 329750,60 448843,50
260 329767,46 448839,53
261 329776,95 448837,34
262 329787,10 448820,10
263 329786,15 448807,59
264 329785,31 448796,47
265 329781,03 448740,21
266 329772,43 448731,26
267 329748,55 448706,44
268 329736,57 448693,99
269 329744,72 448693,99
270 329764,80 448693,99
271 329771,28 448693,99
272 329803,25 448707,05
273 329810,56 448712,26
274 329831,19 448726,96
275 329865,69 448658,70
276 329904,66 448641,58
277 329918,28 448615,10
278 329915,83 448561,84
279 329931,72 448519,37
280 329937,58 448466,86
281 329953,29 448468,94
282 329956,18 448449,68
283 329959,52 448385,41
284 329967,66 448342,93
285 329964,02 448320,24
286 329950,64 448236,89
287 329933,23 448198,11
288 329911,46 448202,33
289 329958,79 448067,97
290 329979,20 448010,04
291 329987,58 447993,82
292 329989,08 447991,31
293 329987,42 447970,21
294 329986,76 447961,82
295 330029,04 447958,85
296 330031,58 447951,07
297 330030,00 447934,69
298 330025,69 447935,11
299 330024,84 447923,51
300 330047,61 447910,45
301 330061,16 447871,13
302 330020,05 447849,25
303 330004,06 447852,58
304 329952,96 447810,03
305 329936,30 447853,62
306 329918,93 447828,75
307 329882,66 447807,46
308 329935,05 447775,48
309 329963,58 447747,15
310 329975,46 447735,37
311 329968,35 447716,49
312 329967,54 447714,36
313 329970,03 447714,10
314 329996,94 447711,32
315 329988,68 447696,67
316 330029,96 447675,28
317 330020,22 447652,14
318 330042,16 447633,39
319 330058,38 447607,17
320 330083,02 447583,97
321 330082,05 447578,14
322 330082,16 447577,49
323 330091,82 447519,88
324 330123,22 447462,65
325 330185,48 447349,18
326 330169,19 447352,94
327 330153,22 447286,33
328 330165,34 447232,56
329 330176,91 447181,26
330 330207,35 447117,38
331 330243,56 447109,72
332 330243,57 447109,72
333 330252,68 447082,72
334 330286,01 447036,51
335 330300,45 447037,84
336 330311,12 447028,40
337 330301,78 447007,96
338 330324,00 446991,51
339 330329,33 446969,08
340 330329,33 446969,08
341 330329,32 446969,00
342 330326,66 446944,41
343 330328,82 446926,97
344 330329,92 446918,08
345 330330,15 446916,73
346 330336,22 446880,21
347 330355,83 446853,29
348 330355,82 446853,27
349 330341,11 446822,10
350 330320,02 446811,65
351 330313,33 446808,33
352 330313,33 446808,33
353 330289,35 446839,70
354 330262,38 446809,20
355 330262,21 446809,01
356 330273,65 446806,37
357 330277,21 446805,06
358 330292,18 446799,55
359 330293,04 446799,23
360 330295,72 446797,22
361 330304,85 446790,36
362 330313,06 446784,18
363 330330,72 446770,92
364 330362,38 446737,49
365 330363,30 446727,19
366 330365,00 446724,97
367 330385,06 446698,74
368 330387,77 446695,43
369 330405,35 446673,94
370 330407,45 446671,37
371 330473,41 446713,68
372 330526,18 446753,53
373 330538,81 446761,64
374 330563,19 446779,81
375 330568,97 446783,88
376 330592,29 446802,82
377 330637,83 446843,55
378 330646,53 446851,33
379 330675,77 446877,48
380 330686,12 446886,74
381 330671,79 446905,97
382 330653,56 446912,84
___________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SZUMIRAD (PLH160020)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK SZUMIRAD (PLH160020)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
2 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis)
3 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)
4 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
5 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne
6 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
_____________________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
Będą zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy uchwalonej przez Sejm. Senat odrzucił tę nowelizację, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 05.08.2022
Grupy VAT mogą być interesujące, ale przepisy trzeba poprawić

Od stycznia przyszłego roku firmy będą mogły zakładać grupy VAT i wspólnie rozliczać podatek. W piątek kończą się konsultacje tego rozwiązania. Eksperci widzą w nim wiele zalet, jednak niektóre kwestie wymagają poprawek. Bez nich korzyści z funkcjonowania w grupach VAT pozostają tylko w teorii.

Wiesława Moczydłowska 29.07.2022
Ocieplanie domów - premier zachęca, korzyść podatkowa topnieje

Do ocieplania domów przed zimą zachęcają nie tylko niedawne słowa premiera, ale też podatkowa ulga modernizacyjna. Niestety, realnie topnieje ona z miesiąca na miesiąc, bo jej kwota - 53 tys. zł - nie zmieniła się od 2019 roku. W tym czasie ceny materiałów i usług budowlanych poszły w górę o kilkadziesiąt procent. Jednak o jej waloryzacji na razie nie ma mowy.

Jolanta Ojczyk 19.07.2022
Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie podniosły znacząco limit przychodów dziecka, po przekroczeniu którego rodzice tracą prawo do ulgi prorodzinnej. Zarobki pociechy wcześniej nie mogły przekroczyć 3089 złotych rocznie. Obecny limit jest znacznie wyższy. Co najważniejsze, można go stosować wstecznie, już od stycznia 2022 roku. Zmiana jest reakcją Ministerstwa Finansów na publikację Prawo.pl.

Krzysztof Koślicki 09.07.2022
Do końca września czas na złożenie sprawozdania finansowego do KRS

Z końcem września upływa termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego większości podmiotów, których dotyczy obowiązek jego sporządzenia. Ma to również znaczenie w kontekście obowiązku złożenia sprawozdania do KRS. Warto o tym pamiętać, ponieważ niezłożenie sprawozdania może skutkować odpowiedzialnością karną. Więcej na ten temat w Legal Alert.

Grzegorz Keler 08.07.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1642

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Szumirad (PLH160020).
Data aktu: 05/07/2022
Data ogłoszenia: 05/08/2022
Data wejścia w życie: 20/08/2022