Zmiana nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 14 stycznia 2022 r.
w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Z dniem:
1)
1 marca 2022 r.:
a)
Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej nadaje się nazwę "Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II",
b)
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile",
c)
Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych w Łomży",
d)
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu",
e)
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych w Koninie",
f)
Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie";
2)
1 września 2022 r. - Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku nadaje się nazwę "Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku";
3)
1 października 2022 r.:
a)
Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa",
b)
Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego nadaje się nazwę "Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego".
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

Zmiany w prawie

Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.136

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.
Data aktu: 14/01/2022
Data ogłoszenia: 20/01/2022
Data wejścia w życie: 04/02/2022