Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 19 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1559) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b rozporządzenia
Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1800-4000
II 1900-4200
III 2000-4400
IV 2050-4600
V 2100-4800
VI 2150-5000
VII 2200-5200
VIII 2250-5400
IX 2300-5600
X 2350-5800
XI 2400-6000
XII 2500-6200
XIII 2600-6400
XIV 2700-6600
XV 2800-6800
XVI 2900-7000
XVII 3000-7200
XVIII 3100-7400
XIX 3200-7600

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2100-3160
II 2110-3170
III 2120-3200
IV 2130-3210
V 2140-3220
VI 2150-3240
VII 2160-3280
VIII 2170-3330
IX 2180-3430
X 2200-3570
XI 2220-3720
XII 2240-3880
XIII 2260-4040
XIV 2280-4210
XV 2300-4410
XVI 2330-4610
XVII 2360-4810
XVIII 2380-4990
XIX 2420-5190

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1830-3760
II 1840-3770
III 1850-3780
IV 1860-3790
V 1870-3800
VI 1880-3820
VII 1890-3860
VIII 1900-3910
IX 1910-4010
X 1930-4150
XI 1950-4300
XII 1970-4460
XIII 1990-4620
XIV 2010-4790
XV 2030-4990
XVI 2060-5190
XVII 2090-5390
XVIII 2130-5590
XIX 2170-5790

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2600-3010
II 2620-3050
III 2640-3100
IV 2660-3200
V 2680-3500
VI 2700-3850
VII 2720-3900
VIII 2740-4000
IX 2760-4100
X 2780-4250
XI 2800-4400
XII 2820-4600
XIII 2860-4800
XIV 2900-5000
XV 2950-5200
XVI 3000-5400
XVII 3150-5600
XVIII 3200-5800
XIX 3300-6100

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1400-3010
II 1600-3050
III 1620-3100
IV 1630-3150
V 1640-3200
VI 1650-3250
VII 1660-3350
VIII 1670-3450
IX 1680-3600
X 1690-3750
XI 1700-3950
XII 1710-4100
XIII 1720-4200
XIV 1730-4500
XV 1740-4700
XVI 1750-4800
XVII 1760-4900
XVIII 1770-5000
XIX 1780-5100

Tabela 6. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 3010-3100
II 3030-3200
III 3040-3400
IV 3060-3500
V 3080-3600
VI 3100-3700
VII 3120-3900
VIII 3140-4000
IX 3160-4200
X 3180-4300
XI 3200-5410
XII 3220-5650
XIII 3240-6190
XIV 3260-6730
XV 3280-7270

Tabela 7. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2000-4000
II 2100-4200
III 2200-4400
IV 2300-4600
V 2400-4800
VI 2500-5000
VII 2600-5200
VIII 2700-5400
IX 2800-5600
X 2900-6000
XI 3000-6500
XII 3100-7000
XIII 3200-7500
XIV 3400-8000
XV 3600-8500

Tabela 8. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2100-3200
II 2110-3210
III 2120-3220
IV 2130-3230
V 2140-3300
VI 2150-3700
VII 2160-4100
VIII 2170-4500
IX 2180-5000
X 2200-5500
XI 2220-6000
XII 2240-6500
XIII 2260-7000
XIV 2280-7500
XV 2300-8000
1 Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).

Zmiany w prawie

Skarbówka sprawdzi stan konta bankowego, ale tylko w przypadku podejrzenia przestępstwa

Krajowa Administracja Skarbowa nie może żądać od banków informacji bez wszczętego postępowania wobec podatnika. Żądanie wglądu do stanu rachunku musi być uzasadnione. Od 1 lipca 2022 roku uprawnienia organów KAS zostały ujednolicone. Wszczęcie postępowania przygotowawczego będzie konieczne.

Krzysztof Koślicki 01.07.2022
Już obowiązują przepisy mające chronić przed nieuczciwymi sprzedawcami

Od czwartku 30 czerwca obowiązuje nowelizacja Kodeksu cywilnego, która m.in. umożliwia poszkodowanemu żądanie unieważnienia całej, rażąco niekorzystnej dla siebie umowy i wydłużenie okresu na dochodzenie swoich roszczeń, zwłaszcza przez konsumentów. Do nowelizacji "doczepione" zostały też zmiany dotyczące m.in. ratownictwa medycznego oraz staży podyplomowych lekarzy.

Krzysztof Sobczak 30.06.2022
Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.1088

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych.
Data aktu: 19/05/2022
Data ogłoszenia: 23/05/2022
Data wejścia w życie: 24/05/2022, 01/01/2022