Zakaz używania munduru policyjnego lub jego części.

Dz.U.2020.1553
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 13 maja 2004 r.
w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części
Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Mundur policyjny składa się z kompletnych ubiorów: służbowego, wyjściowego, galowego i ćwiczebnego z oznakami policyjnymi.
2.  Części munduru policyjnego - to element składowy ubiorów, o których mowa w ust. 1.
§  2. 
1.  Wprowadza się zakaz używania przez osoby niebędące policjantami munduru policyjnego i jego części, o których mowa w § 1, chociażby nawet zostały one pozbawione oznak policyjnych.
2.  Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obejmuje kompletny mundur policyjny lub następujące jego części wchodzące w skład ubiorów:
1) służbowego, wyjściowego i galowego:
a) czapkę gabardynową,
b) czapkę zimową służbową,
c) czapkę letnią służbową,
d) płaszcz wyjściowy całoroczny,
e) kurtkę 3/4 z podpinką,
f) kurtkę służbową letnią,
g) kurtkę służbową zimową z podpinką i ocieplaczem z polaru,
h) ocieplacz z polaru noszony bez kurtki,
i) kombinezon ochronny letni,
j) spodnie służbowe letnie do półbutów,
k) spodnie służbowe letnie do trzewików,
l) spodnie służbowe zimowe,
m) koszulę służbową,
n) koszulę służbową letnią,
o) koszulkę polo z krótkim rękawem,
p) koszulkę z krótkim rękawem T-shirt,
q) sweter służbowy,
r) półgolf,
s) kurtkę gabardynową galową,
t) kurtkę gabardynową wyjściową,
u) bluzę służbową;
2) ćwiczebnego:
a) czapkę ćwiczebną typu sportowego,
b) bluzę ćwiczebną,
c) spodnie ćwiczebne,
d) kurtkę 3/4 z podpinką i kamizelką (czarną),
e) kombinezon antyterrorysty,
f) koszulkę z krótkimi rękawami i napisem "POLICJA";
3) specjalnego:
a) kurtkę nieprzemakalną marynarza,
b) kombinezon pilota z podpinką.
3.  Zakaz używania ubioru wyjściowego ze sznurem galowym, z odznaczeniami, medalami i odznakami nie dotyczy policjantów zwolnionych ze służby, którzy mają prawo do używania posiadanego stopnia policyjnego z dodaniem określenia "w stanie spoczynku" podczas:
1) uroczystości w dniach świąt państwowych i Święta Policji;
2) uroczystości wręczania sztandarów, orderów i odznaczeń, zaprzysiężania, mianowania na stopień lub ślubowania policjantów;
3) uczestniczenia w uroczystościach pogrzebowych policjantów lub pracowników z udziałem policyjnych asyst honorowych.
4.  Zakaz używania munduru policyjnego nie dotyczy osób niebędących policjantami, które:
1) biorą udział w występach orkiestr policyjnych lub chórów policyjnych - w czasie ich występów;
2) występują w filmach i innych przedsięwzięciach artystycznych - w czasie ich realizacji.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2019.2264).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020