Poszukujemy osób aktywnych i kreatywnych, które chcą:

- zdobyć nowe doświadczenie, 
- wykorzystać własne umiejętności, 
- lepiej poznać środowisko prawników i studentów prawa ,
- wypromować swoją uczelnię, wydział ,
współpracując z wiodącym Wydawnictwem prawniczym.

 

Główne zadania Ambasadora student.LEX.pl:

- budowanie grona współpracowników,
- utrzymywanie kontaktu z organizacjami studenckimi swojej uczelni,
- wyszukiwanie informacji godnych publikacji,
- moderowanie Forum dyskusyjnego i Bloga,
- wspieranie i propagowanie inicjatyw prowadzonych przez wydawnictwo na swojej uczelni.
- pisanie artykułów do działu Aktualności,
- informowanie o wydarzeniach wartych polecenia.
 
Korzyści dla Ambasadora:
- rozwój własnych kompetencji wynikających ze współpracy z wiodącym wydawnictwem publikacji prawniczych i ekonomicznych
- zdobywanie doświadczenia w prowadzeniu samodzielnych projektów
- możliwość współdecydowania o portalu
- status Ambasadora
- współudział w realizowanych przez portal akcjach specjalnych (lokalnych i ogólnopolskich),
- pakiety Ambasadorskie (publikacje Wolters Kluwer Polska, dostępy do programów elektronicznych, gadżety)
- udział w spotkaniach Ambasadorów oraz szkoleniach
- certyfikaty z odbytych szkoleń i referencje o publikacjach. 
 
Jeśli jesteś zainteresowany współpracą z wydawnictwem Wolters Kluwer jako Ambasador: 
 
1. napisz artykułu do działu Aktualności na portalu student.LEX.pl.  Przedstaw blaski i cienie studiowania lub odnieś się do najbardziej nurtujących i aktualnych problemów Twojego środowiska. Temat pracy pozostawiamy Twojej inwencji. 
2. prześlij CV, w którym uwzględnisz: kierunek studiów oraz wydział, rok studiów, największe osiągnięcia osobiste i naukowe
 
Na zgłoszenia czekamy pod mailem : blaszczykk@wolterskluwer.pl w tytule wpisując „Ambasador Student.LEX.pl” do 16.11.2012 r.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 REGULAMIN KONKURSU NA AMBASADORA PORTALU INTERNETOWEGO STUDENT.LEX.PL

--------------------------------------------------------------------------------------------------

KONKURS ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY!

ZE ZWYCIĘZCAMI SKONTAKTUJEMY SIĘ W CIĄGU NAJBLIŻSZYCH DNI DROGA MAILOWĄ. ZOSTANĄ PAŃSTWO POPROSZENI O PODANIE ADRESÓW, NA KTÓRE ZOSTANĄ ROZESŁANE NAGRODY. 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY!