"Obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania zawodem rzecznika patentowego. Z każdą aplikacją kandydatów jest więcej”, powiedziała Rzeczpospolitej Renata Zawadzka, wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i koordynator aplikacji.

Egzamin konkursowy na aplikację rzecznika patentowego składa się z dwóch części. Pierwsza sprawdza wiedzę z prawa własności przemysłowej, prawa konstytucyjnego, zadań i zasad wykonywania zawodu i umiejętność posługiwania się językiem obcym. Aby zostać dopuszczonym do kolejnego - ustnego etapu trzeba poprawnie odpowiedzieć na 70 proc. pytań.

Rzeczpospolita podaje, że poprzednią edycję aplikacji zakończyło 120 osób. W tym roku na listę aplikantów zgłosiło się prawie dwieście osób. Egzamin na aplikację jest organizowany rzadko – tylko raz na trzy lata. Po aplikacji należy zdać egzamin kwalifikacyjny, aby uzyskać tytuł radcy patentowego.

W skład Polskiej Izby Radców Patentowych wchodzi obecnie 983 osoby.

Rzeczpospolita, 6 lipca 2012 r.