...do wymiany informacji między kibicami piłki nożnej. To tytuł Konkursu dla studentów III, IV i V roku kierunku prawo, uczelni mających prawo do nadawania tytułu magistra prawa. Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie eseju, w którym uczestnicy wykażą się wiedzą na temat zastosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych do sytuacji opisanej w kazusie. Celem Konkursu organizowanego przez GIODO jest propagowanie zasad ochrony danych osobowych oraz umożliwienie studentom sprawdzenia swojej wiedzy w tej dziedzinie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Za zajęcie:

I miejsca – miesięczny, płatny staż w kancelarii CMS Cameron McKenna w wybranym przez zwycięzcę miesiącu w okresie od czerwca do września 2011 roku;

II miejsca – prawo do korzystania przez jeden rok z systemu informacji prawnej LeX Sigma;

III miejsca – tablet PC.

Ponadto laureatom Konkursu przyznane zostaną Nagrody Specjalne w postaci miesięcznych praktyk zawodowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie prac do dnia 16 maja 2011 r. w sposób wskazany w Regulaminie Konkursu wraz z wypełnionym formularzem Oświadczenia.

 

]]>