Opłata za egzaminy wstępne na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r. wyniesie 910 zł.

 

W czasie epidemii nowe formy wsparcia dla studentów>>

 

Koszty egzaminu mniejsze niż opłata

Jak podkreśla MS w uzasadnieniu, systematyczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje automatyczny wzrost opłaty za egzamin wstępny. W roku 2019 opłata ta wynosiła 1 125 zł, zaś w roku 2020 wzrośnie – wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia – do 1.300 zł.

 Zaznaczyć należy, że z analizy kosztów przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w roku 2019 wynika, że średni koszt przeprowadzenia tych egzaminów w przeliczeniu na jednego zdającego wyniósł około 608 zł (średni koszt w przeliczeniu na jedną osobę zdającą egzamin na aplikację adwokacką: 605,72 zł, na aplikację radcowską: 548,19 zł, na aplikację notarialną: 648,14 zł, natomiast na aplikację komorniczą: 1860,25 zł). Całkowity koszt przeprowadzenia egzaminów wstępnych w 2019 r. wyniósł prawie 3 972 000 zł. Natomiast z tytułu opłaty za egzamin wstępny do budżetu państwa wpłynęła kwota około 7 350 000.