Podczas dwudniowego (16 i 17 marca) egzaminu uczestnicy opracowywali zadania, które dotyczyły czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. W tym roku tematem była egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa. Każdego dnia zdający rozwiązywali po jednym zadaniu, na co mieli 6 godzin. Mogli zdawać egzamin w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 198 osób (72 proc.) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów.
Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według danych uzyskanych z poszczególnych komisji do egzaminu przystąpiło 276 zdających – 98 proc. spośród 282 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu.

Kazusy z egzaminu komorniczego>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Student
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów