Słuchacze otrzymają kompleksową niezbędną wiedzę do zarządzania kancelarią oraz w kontaktach z klientami. Studia podzielone są na dwa semestry i w sumie obejmują 172 godzin wykładów, które podzielone są na trzy moduły.

Pierwszy z nich dotyczy aspektów zarządczych funkcjonowania kancelarii prawnej, kolejny zajmuje się finansowaniem i pozyskiwaniem finansowania działalności, zaś ostatni – trzeci moduł to socjologiczno-spychologiczne podejście, który obejmuje m.in. trening menadżerski, negocjacje i mediacje i systemy motywacyjne

Pełen opis wraz z listą przedmiotów na stronie Uniwersytetu Ekonomicznego