Celem konferencji jest pomoc w sformułowaniu oceny obowiązującego prawa rodzinnego w różnych systemach prawnych, tak w prawie kanonicznym, jak i świeckim, w Polsce i w innych krajach europejskich, m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego, a także formułowanie postulatów de lege ferendae. Problematyka ta jest szczególnie pilna w sytuacji coraz mocniejszego wołania o bardziej prorodzinne prawodawstwo oraz właściwą politykę społeczną, gospodarczą i finansową. Tematykę można potraktować wielopłaszczyznowo.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej>>

Lexoteka - potrzebne podręczniki w jednym miejscu>>