Celem konferencji jest analiza kluczowych problemów związanych zarówno z teoretycznym uformowaniem modelu odpowiedzialności jak i praktycznymi aspektami funkcjonowania MTK. Zamierzeniem organizatorów Konferencji jest również omówienie najważniejszych wyzwań stojących przed MTK.
W pierwszym panelu prelegentami będą wyłonieni w drodze konkursu abstraktów studenci studiów prawniczych, studiów doktoranckich oraz przedstawiciele nauki do stopnia doktora nauk prawnych włącznie. Tematyką wystąpień będą zagadnienia dotyczące procedowania przed MTK, takie jak: zasada komplementarności, jurysdykcja MTK, elementy definicji zbrodni podlegające jurysdykcji MTK oraz efektywność postępowania przed MTK. Organizatorzy przewidują również sesję posterową dla osób, które ze względów czasowych nie będą mogły wystąpić  pierwszym panelu.
W ramach drugiego panelu w obradach udział wezmą eksperci z ośrodków krajowych i zagranicznych. W panelu tym uczestnictwo zapowiedzieli Sędziowie MTK oraz Prokurator MTK. Po wystąpieniach przeprowadzona zostanie dyskusja nad wybranymi problemami poruszanymi w wystąpieniach. Organizatorzy przewidują tłumaczenie symultaniczne obrad na język angielski.
Konferencja została objęta patronatem: Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf, Krajowej Rady Sądownictwa,  Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Copernicus Center
Patronem medialnym konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer - program oraz więcej informacji na konferencji na stronie:
http://www.law.uj.edu.pl/kpk/strona/konferencje/miedzynarodowy-trybunal-karny-teoria-praktyka-wyzwania-14-pazdziernika-2016-r/