Chociaż fizyka i ochrona środowiska są tzw. kierunkami zamawianymi przez ministerstwo nauki - to ciągle są na nich wolne miejsca. Nawet zachęta w postaci stypendium w wysokości tysiąca złotych nie jest w stanie przekonać do tych kierunków kandydatów.

Znaczne zmiany w liczbie kandydatów zaszły np. na socjologii. Jak podaje portal gazeta.pl jeszcze dziesięć lat temu o jedno miejsce starało się dziesięć osób. W Białymstoku trudno o pracę w tym zawodzie i to zapewne odstrasza kandydatów.

Brakuje chętnych także na biologię i biologię z geografią, ale również na kierunkach filologicznych takich jak filologia białoruska z jeżykiem angielskim, rosyjska i francuska. Wśród przedmiotów ścisłych – wolne miejsca są na informatyce i matematyce.

Nabór uzupełniający rozpocznie się w czwartek (26.07) i potrwa do połowy września. Szczegółowy harmonogram rekrutacji uzupełniającej poniżej:

26.07-14.09 - rejestracja kandydatów

26.07-10.09 - wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego (w przypadku tych kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

14.09 - egzamin wstępny (w przypadku tych kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).

20.09 g.15 - ogłoszenie wyników rekrutacyjnych (na indywidualnych kontach internetowych kandydatów).

21.09 - składanie w dziekanatach wydziałów przez kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów.

Więcej na stronie gazeta.pl