JOB SPOT 2013 to wydarzenie, które jest organizowane dla studentów wraz z ich udziałem. Młodzi ludzie już wiedzą jak ważna jest zmiana w edukacji, dzięki której program nauki będzie dostosowywany do obecnych potrzeb pracodawców. To w tym celu akademia zaprasza firmy –partnerów biznesowych do udziału w konferencji oraz zaprezentowania swoich oczekiwań studentom.
 
Każdy z partnerów uczelni będzie miał swoje stoisko, a ich reprezentanci udzielą, wszystkim zainteresowanym, wszelkich informacji. Dzięki temu studenci będą mieli możliwość skonfrontowania swoich przekonań i planów zawodowych z realiami rynkowymi, a także bezpośredniego nawiązania pierwszych kontaktów biznesowych.
 
Wśród prelegentów konferencji pojawią się wybitni  specjaliści ze środowiska biznesowego: prof. Krzysztof Rybiński (Rektor AFiBV), Grzegorz Turniak (BNI), Mateusz Grzesiak (GRMG), Joanna Szybisz Grupa Saint-Gobain). Podzielą się oni swoim doświadczeniem oraz cennymi dla studentów wskazówkami dotyczącymi nauki oraz przyszłej kariery.  
 
JOB SPOT 2013 rozpocznie się 18 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 w budynku Akademii Finansów i Biznesu Vistula przy ul. Stokłosy 3, w Warszawie.
 
Więcej na stronie na portalu Facebook
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia