Na Uniwersytecie Warszawskim druga tura rekrutacji trwa na 31 kierunkach. Wolne miejsca są na studiach licencjackich i magisterskich. Indeksy czekają na kandydatów na m.in. polityce społecznej, resocjalizacji, socjologii i na lingwistyce stosowanej. Na studiach ścisłych na warszawskim uniwersytecie nie jest wiele lepiej – informatyka, fizyka, matematyka i ochrona środowiska to kierunki na których nie udało się wypełnić limitów.

Na 45 kierunkach na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są jeszcze miejsca. Najmniej popilarne są kierunki typu europeistyka, politologia, czy filozofia, gdzie wolnych miejsc zostało powyżej pięćdziesięciu. Rzecznik UKSW Marcin Kozłowski uważa, że taka sytuacja nie jest nadzwyczajna, a rekrutacja potrwa do połowy września.

Politechnika Warszawska i Szkoła Główna Handlowa w pierwszej turze zapełniły wszystkie miejsca. W wypadku politechniki miejsca zostały tylko na jednym kierunku w języku angielskim. Na taka sytuacje ma wpływ łatwość znalezienia pracy po studiach i obowiązkowa matematyka na maturze.

Więcej na stronie Gazety Wyborczej