Egzaminy odbędą się 27 września br. o godz. 11.00. 

W dniu 8 sierpnia 2014 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, a w dniu 13 sierpnia 2014 r. upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną.

Według otrzymanych od poszczególnych komisji informacji, zgłoszenie do tych egzaminów złożyło - wg stanu na dzień 14 sierpnia br. - łącznie około 9 800 osób, w tym:
na aplikację adwokacką ok. 3 700 osób,
na aplikację radcowską ok. 4 800 osób,
na aplikację notarialną ok. 750 osób,
na aplikację komorniczą ok. 520 osób.
 
Ilość tych zgłoszeń może ulec zmianie z uwagi na ich wpływ pocztą.
 
 
Egzaminy na aplikacje zostaną jednocześnie przeprowadzone w 24 miastach w Polsce przez ponad 60 komisji egzaminacyjnych. Kandydaci na aplikantów będą rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Pozytywny wynik otrzyma kandydat, który odpowie poprawnie na minimum 100 pytań.
 
Dla przypomnienia wskazać można, że do egzaminów wstępnych w 2013 roku przystąpiło łącznie 10 731 osób, spośród których:
na aplikację adwokacką – 4 196 osób, zdało 2 229 osób tj. 53,1%,
na aplikację radcowską – 5 123 osoby, zdało 2 384 osoby, tj. 46,5%,
na aplikację notarialną – 759 osób, zdały 272 osoby, tj. 35,8%,
na aplikację komorniczą – 653 osoby, zdało 485 osób, tj. 74,3%.
 
 
Powyższe dane wskazują, że liczba kandydatów na aplikantów w roku bieżącym nieznacznie zmniejszyła się w porównaniu do roku ubiegłego w przypadku kandydatów na aplikację adwokacką, radcowską i komorniczą, natomiast porównywalna do roku ubiegłego jest liczba chętnych na aplikację notarialną.
 
Źródło: www.ms.gov.pl