Konferencja będzie okazją do analizy prawnych aspektów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w szczególności tych jego elementów, które uległy fundamentalnym zmianom wraz z przyjęciem przez polskiego ustawodawcę zmian do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie forum wymiany doświadczeń ekspertów, urzędników oraz przedstawicieli branży zagospodarowywania odpadów, co pomoże w wieloaspektowym spojrzeniu na powyższe zagadnienie.

 
Inicjatywa jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie tą tematyką, zainspirowana została problemami z wdrożeniem oraz funkcjonowaniem przepisów z zakresu gospodarki odpadami w praktyce. Co więcej, ubiegłoroczna konferencja otwierająca cykl projektów: Proces inwestycyjno-budowlany. Administracyjnoprawne wyzwania dla ustawodawcy okazała się być sporym sukcesem, tak merytorycznym jak i organizacyjnym. 
 
Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Prawa Ochrony Środowiska działająca w ramach Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, będącego najstarszym i jednym z największych kół naukowych w Polsce. Sekcja Prawa Ochrony Środowiska TBSP UJ powstała w roku 2011. Jej celem jest integracja osób zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej ingerencji prawa w zagadnienia środowiskowe. Sekcja działa pod patronatem Katedry Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ, a jej opiekunem naukowym jest dr Marcin Stoczkiewicz. 
 
Wszystkich chętnych organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu, zwłaszcza w formie czynnej, dzięki możliwości wygłoszenia referatu w panelu konferencyjnym. Zgłoszenie abstraktu referatu należy przesyłać do dnia 20 kwietnia br. na adres: sekcjapos@gmail.com. 
 
Program konferencji oraz pozostałe szczegóły dostępne na stronie.
 
 
Wydawnictwo Wolters Kluwer jest patronem medialnym wydarzenia