Prawo administracyjne to dział prawa, z którym mamy do czynienia dużo częściej niż z prawem karnym czy konstytucyjnym. Wiedza z zakresu postępowania przed organami administracji jest obligatoryjna i niezwykle użyteczna dla przyszłych prawników oraz administratywistów.  

Konkurs z Postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, odbędzie się 19 stycznia 2015 r. o godz.16:00 w Auli Wydziału Prawa UwB.

Podczas konkursu dozwolone jest korzystanie z kodeksu postępowania administracyjnego
(bez komentarza).
Laureaci konkursu zostaną zwolnieni z egzaminu z postępowania administracyjnego oraz otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

AUTOR: Katarzyna Korniluk
Prezes Studenckiego Koła Prawa Administracyjnego