Prof. Timothy Garton Ash jest wykładowcą na Uniwersytecie Oxfordzkim. Specjalizuje się w historii powojennej Europy. Jest autorem dziewięciu książek z zakresu nauk politycznych, przedstawiających transformację ustroju w Europie na przestrzeni 30 lat. Eseje prof. Asha publikowane są regularnie w amerykańskim dwutygodniku „New York Review of Books”. O sprawach międzynarodowych profesor pisze także do brytyjskiego dziennika „The Guardian”.
Wykład zatytułowany „Is Europe disintegrating?” („Czy Europa się rozpada?”) rozpocznie się 25 kwietnia o godz. 17.00 w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (Krakowskie Przedmieście 26/28). Wykład w języku angielskim będzie tłumaczony symultanicznie na język polski.
Współorganizatorem wydarzenia jest European Council on Foreign Relations.