Rektor UR, prof. Aleksander Bobko podczas inauguracji powiedział, że jednym spośród trzech ważnych zadań uniwersytetu w tym roku akademickim "będzie rozwój centrów badawczych związanych z takimi naukami jak: biologia, biotechnologia, biofizyka, nanofizyka ze szczególnym podkreśleniem szeroko rozumianych nauk medycznych". 

Prof. Bobko wspomniał m.in. o przedsięwzięciu wpisanym na listę kluczowych projektów woj. podkarpackiego pn. "Innowacyjne centrum rozwoju technologii medycznych", którego utworzenie, jego zdaniem, będzie oznaczało powołanie Collegium Medicum z prawdziwego zdarzenia. 
 
 
Obiekt ma kosztować ok. 91 mln zł. "Powstające centrum pomieści 17 specjalistycznych laboratoriów, m.in. biologii molekularnej, patofizjologii narządu ruchu czy procesów metabolicznych. Zostanie tu zainstalowana aparatura badawcza o wartości 25 mln zł" – zaznaczył w rozmowie z rzecznik UR Grzegorz Kolasiński. 
 
Natomiast uruchomienie Zakładu Nauk o Człowieku, drugiej inwestycji związanej z powołaniem kierunku lekarskiego, będzie kosztować 23 mln zł, z czego 5 mln zł zostanie przeznaczone na aparaturę badawczą. Obie inwestycje mają zostać zakończone do końca pierwszego półrocza przyszłego roku. 
 
Równolegle będą również prowadzone prace konieczne do uruchomienia w październiku 2015 r. kierunku lekarskiego; m.in. wzmocnienie kadry akademickiej. Od przyszłego roku na kierunku lekarskim ma studiować 120 osób; po 60 w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. 
 
Według rektora, ważnym zadaniem będzie także umacnianie uniwersytetu, jako całości, czyli kultywowanie tradycji humanistycznych, nauk społecznych, artystycznych. 
 
 
"W dzisiejszych czasach musimy poszukiwać nowej tożsamości uniwersytetu oraz jego roli w kształceniu studentów, z uwzględnieniem kompetencji zawodowych ukierunkowanych na rynek pracy. Uniwersytet powinien też pełnić funkcję wychowawczą, brać odpowiedzialność za kształtowanie ludzi, uwrażliwiać ich na wartości" – podkreślił rektor. 
 
Na UR ok. 20 tys. studentów kształci się na 45 kierunkach; w tym roku naukę rozpoczęło ponad 7 tys. maturzystów. Otwarto trzy nowe kierunki: sztuki wizualne, muzeologię oraz drugi stopień administracji. 
 
Uniwersytet Rzeszowski powstał w 2001 roku z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Akademii Rolniczej w Krakowie. (PAP)