Badanie wśród ukraińskich studentów przeprowadzono wśród ponad 1000 osób w Internecie w dniach 28 marca – 4 maja 2018 roku.  Młodzi ludzie z Ukrainy przyjeżdżają do Polski ze względu na niższe koszty życia (39 proc.) i studiów (29 proc.) oraz perspektywy znalezienia pracy w obszarze zgodnym z wykształceniem (22 proc.).

 

 


Stypendia głównym postulatem

Uczelnie wyższe, zwłaszcza prywatne, samodzielnie przeprowadzają działania mające na celu przyciąganie ukraińskich studentów do Polski. Jednocześnie Polska wiele musi jeszcze zrobić, aby ułatwiać zagranicznym studentom, w tym ukraińskim, życie i edukację.
 
Postulatem samych studentów wobec polskiego państwa jest głównie zapewnianie stypendiów (74 proc.) oraz wsparcia w znalezieniu pracy (58 proc.). Obecnie ponad co czwarty badany przyznaje, że otrzymuje stypendium, większość utrzymują rodzice (58 proc.). Oficjalne statystyki wskazują, że stypendium w 2018 roku otrzymywało około 1900 ukraińskich studentów.
 

Wiceminister nauki: pracujemy nad zmianami w systemie stypendialnym>>
 

Praca w UE, ale niekoniecznie w Polsce

Polski rynek pracy jest zainteresowany wykwalifikowanymi młodymi ludźmi z Ukrainy, ci jednak, którzy ukończyli studia w Polsce niekoniecznie w niej zostają.

Zbliżony odsetek respondentów po ukończeniu studiów na polskiej uczelni planuje przeprowadzić się do innego państwa Unii Europejskiej (29 proc.) i zostać w Polsce (28 proc.). Podobna jest liczba tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy wyjadą (26 proc.). Powrót do ojczyzny nie wydaje się interesującą możliwością – wybiera ją tylko 8 proc. pytanych. Ci, którzy planują pozostać w Polsce stosunkowo najczęściej wskazują jako powód fakt, że mogą tu zarabiać więcej niż na Ukrainie (24 proc.).

 

Ksenofobiczne incydenty zniechęcają zagranicznych studentów>>

 

Przeczytaj więcej przydatnych materiałów w SIP LEX:
Kiedy stypendium podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu?
W jaki sposób opodatkować stypendia wypłacane absolwentom uczelni wyższych?