Ponadto podczas dyskusji panelowych poruszono również temat udziału aplikantów radcowskich w funkcjonowaniu samorządu. 

 

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele aplikantów radcowskich z wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych w Polsce. Ze strony KRRP w spotkaniu uczestniczyli Ewa Stompor-Nowicka – Wiceprezes KRRP, Zbigniew Pawlak – Wiceprezes KRRP, Włodzimierz Chróścik – Wiceprezes KRRP, Grażyna Grzmil – członek Prezydium KRRP oraz dziekani OIRP.

 
Tegoroczne Forum upłynęło pod hasłem „Po co Aplikantowi Aplikacja ?”. Jako pierwsze tego typu wydarzenie miało na celu skłonienie aplikantów do dialogu w przedmiocie realizacji procesu kształcenia w ramach szkoleń aplikacyjnych.
 
Mec. Maciej Bobrowicz, były Prezes KRRP, w pierwszej części Forum przeprowadził seminarium  na temat „Jak osiągnąć sukces na rynku prawniczym ?” inicjując tym samym dyskusję na temat jakości świadczonych usług prawniczych oraz jej wpływu na osiągnięcie sukcesu w zawodzie radcy prawnego. Seminarium spotkało się z dużym odzewem ze strony uczestników Forum oraz radców prawnych OIRP w Szczecinie. Mec. Maciej Bobrowicz przedstawił relację radca prawny – klient, jej charakter, a także jaki może mieć ona wpływ na świadczenie pomocy prawnej, co w konsekwencji przekłada się na sukces w zawodzie. 
 
Po zakończeniu seminarium, Dziekan Rady OIRP w Szczecinie – Alicja Kujawa, zaprosiła aplikantów do pracy w grupach warsztatowych. Tematem prac poszczególnych grup były następujące zagadnienia: „Aplikant a tajemnica zawodowa”, „Odpowiedzialność aplikanta przed klientem, patronem, pracodawcą”, „Formy zatrudniania aplikantów i zasady ich wynagradzania” oraz „Miejsce aplikanta w samorządzie radcowskim”. Uczestnicy Forum mieli za zadanie przygotować się merytorycznie do wszystkich tematów grup warsztatowych, które znane im były wcześniej. Przypisanie danego uczestnika do konkretnej grupy warsztatowej miało charakter losowy.
Zobacz: Trwają prace na planem pomocy dla młodych radców>>>
Aplikanci podsumowując swoje prezentacje podjęli próbę odpowiedzi na pytanie „Po co Aplikantowi Aplikacja ?” Stwierdzili zgodnie, że aplikacja jest niezbędna, ponieważ  daje praktyczne przygotowanie do zawodu, możliwość nawiązania kontaktów w środowisku radcowskim, pomaga nabyć nawyki niezbędne podczas reprezentacji klienta w sądach, umożliwia poza procesowy kontakt z sędzią w trakcie praktyk, daje możliwość zapoznania się z różnymi sposobami prowadzenia kancelarii oraz obsługi klientów. A przede wszystkim aplikacja systematyzuje wiedzę uzyskaną na studiach prawniczych.
 
Po zakończeniu prezentacji prac poszczególnych grup warsztatowych, rozpoczęła się panelowa dyskusja. Została ona zdominowana tematem udziału aplikanta w samorządzie oraz jakości szkolenia. Aplikanci akcentowali konieczność ich wpływu na jakość szkolenia wskazując na fakt odpłatności za szkolenie.
 
Mec. Ewa Stompor-Nowicka w trakcie dyskusji wskazała na istotę aplikacji, która ma za zadanie przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz pokreśliła rolę izby jako organizatora szkolenia, który powinien zapewnić odpowiednią jego jakość.
 
Dziekan Alicji Kujawa zaakcentowała, że aplikacja nie można sprowadzać do relacji aplikant – usługobiorca i samorząd - usługodawca. Istotą aplikacji jest zdobywanie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia zawodowego również poprzez współtworzenie samorządu i uczestniczenie w jego życiu. Zdobycie tytułu rady prawnego to przede wszystkich samodzielna praca, doskonalenie zawodowe w ramach  aplikacji oraz pracy zawodowej, współpracy z patronem, a także proces uświadomienia sobie wykonywania w przyszłości zawodu zaufania publicznego zgodnie z ustawą o radcach prawnych oraz Kodeksem Etyki Radcy Prawnego. Kluczem współuczestniczenia aplikantów w życiu izb jest  prawidłowa komunikacja pomiędzy samymi aplikantami a kierownikiem szkolenia i innymi członkami władz samorządu.
Mec. Katarzyna Jabłońska (OIRP Katowice) stwierdziła, że problem polega na tym, że sami aplikanci radcowscy nie identyfikują się z samorządem. Z kolei to może wpływać na kształtowanie relacji pomiędzy izbą a aplikantami. Wszystko sprowadza się do konieczności budowania relacji czy tez komunikacji pomiędzy aplikantem a samorządem. Z kolei to wymaga zaangażowania się aplikantów w pracę samorządu.
 
Dziekan Zbigniew Tur podzielił obawy aplikantów związane z instytucją patronatu, jednak wskazał, że to aplikantowi musi zależeć na potrzebie nawiązania i utrzymywania kontaktu z patronem. Mec. Małgorzata Krzyśko (OIRP Rzeszów) kontynuując wątek patronatu podkreśliła konieczność ubezpieczenia aplikantów od odpowiedzialności cywilnej. 
 
W podsumowaniu I Forum Aplikantów Radcowskich stwierdzić należy, że warsztaty stanowiły doskonałą okazję do wymiany poglądów oraz doświadczeń kolegów i koleżanek z różnych izb. Co cenne, nawiązali oni kontakty z aplikantami z całej Polski. Wnioski wypracowane podczas pracy warsztatowej oraz relacje zbudowane podczas całego Forum z pewnością należy ocenić jak najbardziej pozytywnie, a ich owoce były już widoczne podczas prezentacji stanowiska grup warsztatowych.
 
W odpowiedzi na liczne postulaty ze strony uczestników Forum, Dziekan Rady OIRP w  Szczecinie mec. Alicja Kujawa zaprosiła wszystkich aplikantów oraz przybyłych gości na przyszłoroczną edycję Forum, które zaplanowane jest w drugiej połowie kwietnia 2015r. w Szczecinie. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 25-27 kwietnia i zgromadziło liczne grono uczestników.
 
Grzegorz Furgał