Najtrudniejsze dla zdających egzamin adwokacki okazało się zadanie z zakresu prawa gospodarczego, najłatwiejsze – z zakresu prawa administracyjnego. Z poszczególnych części egzaminu adwokackiego ogółem wystawiono 479 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 131, tj. około 27 proc., z zakresu prawa cywilnego – 113, tj. około 24%, z zakresu prawa gospodarczego – 174, tj. około 36% i z zakresu prawa administracyjnego – 61, tj. około 12 proc.

W wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie zawodów, egzaminy adwokacki i radcowski nie obejmowały już części testowej. Egzaminy te składały się z czterech części pisemnych (zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego). Pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.
 
Najwięcej trudności przysporzyło zdającym rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego, najmniej – z zakresu prawa karnego. Z egzaminu radcowskiego wystawiono ogółem 1865 ocen niedostatecznych, w tym z zakresu prawa karnego – 170, tj. około 9 proc., z zakresu prawa cywilnego – 844, tj. około 45%proc. z zakresu prawa gospodarczego – 527, tj. około 28% i z zakresu prawa administracyjnego – 324, tj. około 17proc.  
 
Od uchwały o wyniku egzaminu zdającemu przysługuje odwołanie do Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości. Z uwagi na liczbę zdających, którzy uzyskali wynik negatywny z egzaminu radcowskiego, Minister Sprawiedliwości planuje powołanie dodatkowych komisji odwoławczych.
 
Rezultaty egzaminu adwokackiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
- w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 53 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 81% zdających,
- w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 47 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 89% zdających,
- w Gdańsku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 79% zdających,
- w Katowicach do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 54 osób, tj. około 83% zdających,
- w Katowicach (nr 2) do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 83% zdających,
- w Katowicach (nr 3) do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 50 osób, tj. około 77% zdających,
- w Kielcach do egzaminu przystąpiło 50 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 78% zdających,
- w Krakowie do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 77% zdających,
- w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 60 osób, tj. około 91% zdających,
- w Lublinie do egzaminu przystąpiło 48 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 87% zdających,
- w Łodzi do egzaminu przystąpiło 85 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 68 osób, tj. około 80% zdających,
- w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 82% zdających,
- w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiły 63 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 84% zdających,
- w Rzeszowie do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 64 osoby, tj. około 95% zdających,
- w Szczecinie do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 84% zdających,
- w Toruniu do egzaminu przystąpiły 54 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 89% zdających,
- w Warszawie do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 51 osób, tj. około 76% zdających,
- w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 52 osoby, tj. około 75% zdających,
- w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 78% zdających,
- w Warszawie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 68% zdających,
- w Warszawie (nr 5) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 71% zdających,
- w Warszawie (nr 6) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 84% zdających,
- w Warszawie (nr 7) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 70% zdających,
- w Warszawie (nr 8) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 78% zdających,
- we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 58 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 78% zdających,
- we Wrocławiu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 60 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 55 osób, tj. około 92% zdających.
 
W odniesieniu do egzaminu radcowskiego, wyniki egzaminu ogłosiło 51 spośród 52 komisji egzaminacyjnych:
- w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 37 osób, tj. około 63% zdających,
- w Białymstoku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 57 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, tj. około 60% zdających,
- w Bydgoszczy do egzaminu przystąpiło 59 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 14 osób, tj. około 24% zdających,
- w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 88 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 54 osoby, tj. około 61% zdających,
- w Gdańsku (nr 2) do egzaminu przystąpiło 85 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 62% zdających,
- w Katowicach do egzaminu przystąpiły 74 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 45 osób, tj. około 61% zdających,
- w Katowicach (nr 2) do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 59% zdających,
- w Katowicach (nr 3) do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 67% zdających,
- w Kielcach do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 32 osoby, tj. około 47% zdających,
- w Kielcach (nr 2) do egzaminu przystąpiło 65 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 29 osób, tj. około 45% zdających,
- w Koszalinie do egzaminu przystąpiło 28 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 22 osoby, tj. około 79% zdających,
- w Krakowie do egzaminu przystąpiły 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 59% zdających,
- w Krakowie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 35 osób, tj. około 48% zdających,
- w Krakowie (nr 3) do egzaminu przystąpiło 73 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 57% zdających,
- w Krakowie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 32 osoby, tj. około 46% zdających,
- w Krakowie (nr 5) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 17 osób, tj. około 25% zdających,
- w Lublinie do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 61 osób, tj. około 85% zdających,
- w Lublinie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 58 osób, tj. około 81% zdających,
- w Łodzi (nr 2) do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 64% zdających,
- w Olsztynie do egzaminu przystąpiło 86 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 49% zdających,
- w Opolu do egzaminu przystąpiły 83 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 62 osoby, tj. około 75% zdających,
- w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 96 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 79 osób, tj. około 82% zdających,
- w Poznaniu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 61 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, tj. około 56% zdających,
- w Poznaniu (nr 3) do egzaminu przystąpiło 60 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 63% zdających,
- w Rzeszowie do egzaminu przystąpiło 51 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 26 osób, tj. około 51% zdających,
- w Rzeszowie (nr 2) do egzaminu przystąpiły 52 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 32 osoby, tj. około 62% zdających,
- w Szczecinie do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 65% zdających,
- w Toruniu do egzaminu przystąpiły 52 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 37 osób, tj. około 71% zdających,
- w Wałbrzychu do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 72% zdających,
- w Warszawie do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 60 osób, tj. około 85% zdających,
- w Warszawie (nr 2) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 48 osób, tj. około 68% zdających,
- w Warszawie (nr 3) do egzaminu przystąpiły 72 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 74% zdających,
- w Warszawie (nr 4) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 67% zdających,
- w Warszawie (nr 5) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. około 61% zdających,
- w Warszawie (nr 6) do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 38 osób, tj. około 57% zdających,
- w Warszawie (nr 7) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 66% zdających,
- w Warszawie (nr 8) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 33 osoby, tj. około 48% zdających,
- w Warszawie (nr 9) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 68% zdających,
- w Warszawie (nr 10) do egzaminu przystąpiło 70 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 43 osoby, tj. około 61% zdających,
- w Warszawie (nr 11) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 65% zdających,
- w Warszawie (nr 12) do egzaminu przystąpiło 68 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 65% zdających,
- w Warszawie (nr 13) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 68% zdających,
- w Warszawie (nr 14) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 35 osób, tj. około 51% zdających,
- w Warszawie (nr 15) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 39 osób, tj. około 56% zdających,
- w Warszawie (nr 16) do egzaminu przystąpiło 66 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 46 osób, tj. około 70% zdających,
- w Warszawie (nr 17) do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 59% zdających,
- we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 69 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 47 osób, tj. około 68% zdających,
- we Wrocławiu (nr 2) do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 49 osób, tj. około 69% zdających,
- we Wrocławiu (nr 3) do egzaminu przystąpiło 71 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 53 osoby, tj. około 75% zdających,
- we Wrocławiu (nr 4) do egzaminu przystąpiło 67 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 41 osób, tj. około 61% zdających,
- w Zielonej Górze do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 26 osób, tj. około 63% zdających.
 
Ogłoszenie wyników egzaminu radcowskiego przez Komisję Egzaminacyjną w Łodzi spodziewane jest w dniu 14 maja br.
 
Źródło: ms.gov.pl