Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne będzie udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań  (na 150).

 

W 2018 r. do egzaminów na aplikacje podchodziło trochę mniej osób niż w zeszłym roku, ale poziom zdawalności oscylował wokół 50 proc., co oznacza, że ministerstwu coraz lepiej wychodzi standaryzowanie pytań testowych. W Warszawie do egzaminu na aplikację radcowską przystąpiło 998 kandydatów.

 

 

W 2018 do egzaminów przystąpiło:

  •     na aplikację adwokacką - 2 490 osób, zdały 1 372 osoby, co stanowi 55,1  proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 56,9 proc.);
  •     na aplikację radcowską - 3 674 osoby, zdało 1 911 osób, co stanowi 52 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 54,6 proc.);
  •     na aplikację notarialną - 596 osób, zdało 195 osób, co stanowi 32,7 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 41,2 proc.);
  •     na aplikację komorniczą - 179 osób, zdały 83 osoby, co stanowi 46,4 proc. (w roku 2017 zdawalność wyniosła 45,3 proc.).

 

Niedoszły aplikant może się odwołać>>