– Tak zakreślony kierunek tematów wynika z przeświadczenia, że proces przyznawania świadczeń jest obarczony licznymi wadami. Przyczyną takiego stanu rzeczy są m.in. skomplikowane regulacje prawne – wyjaśnia Jacek Pakuła, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji.

Dodaje, że jest ona adresowana w szczególności do osób bezpośrednio zajmujących się sprawami pomocy materialnej w szkołach wyższych i jednostkach naukowych – członków komisji stypendialnych, pracowników działów spraw studenckich, kierowników studiów doktoranckich, kadry kierowniczej uczelnianej administracji, prorektorów oraz dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk.
 
Rejestracja uczestników potrwa od 15 kwietnia do 25 maja 2014 r. Zapisy są możliwe za pośrednictwem strony www.fpm.umk.pl
Urszula Mirowska-Łoskot