SGH zgłosiła gotowość do przyjęcia studentów z terenów Ukrainy objętych konfliktem zbrojnym. Do udziału w programie nazwanym „Polski Erasmus dla Ukrainy” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosiło polskie uczelnie. Celem programu jest umożliwienie młodym obywatelom Ukrainy kontynuację nauki przerwanej przez działania wojenne. Studenci zostali zrekrutowani we współpracy ze stroną ukraińską i polskimi placówkami dyplomatycznymi.

Program zakłada studia na polskiej uczelni przez okres dwóch semestrów dla studentów ukraińskich z obwodów ługańskiego, donieckiego oraz z terytorium Krymu. Przyjęci studenci otrzymają miesięczne stypendium w wysokości 900 zł finansowane ze środków ministerstwa.
 
 
SGH zgłosiła gotowość do przyjęcia 12 studentów z Ukrainy. Ostatecznie na studia na kierunkach ekonomia i zarządzanie w SGH skierowano sześć osób. Studenci zostaną zakwaterowani w akademikach i w pierwszym semestrze studiów w SGH przejdą intensywny kurs nauki języka polskiego. Samorząd Studentów SGH wyznaczył opiekuna studenckiego dla każdego z nowo przyjętych studentów. Dział Programów Międzynarodowych SGH przygotował dla nich warsztat integracyjny oraz prezentację uczelni.