Obchody rozpoczną się o godz. 11:00 w Auli im. dr. Józefa Lisaka (Budynek A, ul. Bogucicka 3, III piętro) krótkim koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Następnie ok. godz. 11:15 JM Rektor prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński otworzy uroczyste posiedzenie Senatu i Rad Wydziałów, podczas którego nastąpi symboliczne promowanie doktorów habilitowanych i doktorów. Dyplomy habilitacyjne wręczone zostaną 13 naukowcom, natomiast doktorskie otrzymają 23 osoby.

W tej części planowane jest także wręczenie nadanej przez Senat Złotej Odznaki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Panu mgr. Włodzimierzowi Mitorajowi – Kanclerzowi uczelni, a także wręczenie wyróżnień dla Mistrzów Praktyk 2015 roku.

Uroczystość zakończy się ok. godz. 13:15.

Całość zostanie poprzedzona Mszą Św. o godz. 9:30 w kaplicy DA przy Kościele pw. Opatrzności Bożej w Katowicach.
 Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach