Co miesiąc uczelnia będzie musiała aktualizować informacje o przyznanych stypendiach osobom kształcącym się na studiach. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów.

Zobacz: Stypendium naukowe dla studenta I roku>>>

Zgodnie z nim rektorzy bądź dyrektorzy placówek będą zobowiązani przekazać dane na temat przydzielonych świadczeń pomocy materialnej do bazy o szkolnictwie wyższym POL-on w ciągu 14 dni od wydania decyzji o udzielaniu stypendium.
 
Ponadto w POL-onie znajdą się informacje o doktorantach – również o tym, gdzie się kształcą i jakie świadczenia pobierają.
 
 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie także gromadziło więcej danych o nauczycielach akademickich. Poszerzony zostanie katalog informacji o ich zatrudnieniu, m.in. o udzielonych zgodach na dodatkowy etat, rodzaj stosunku pracy (czy został nawiązany na czas określony czy nieokreślony), zajmowanym stanowisku, rocznym wymiarze zajęć dydaktycznych itd. Resort nauki wyjaśnia, że ogólnopolski wykaz będzie narzędziem sprawowania bieżącego monitoringu rozwoju naukowego nauczycieli oraz ich zatrudnienia. Nowe przepisy dotyczące systemu POL-on mają obowiązywać od 1 października 2014 r.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna