Ze strony resortu sprawiedliwości w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka, Biura Kadr i Logistyki oraz Biura Ministra.

Delegacja studentów, na ręce Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna przekazała stanowisko uczestników I Ogólnopolskiego Forum Edukacji Prawnej, w którym studenci z różnych ośrodków akademickich w Polsce, podjęli się krótkiego zdiagnozowania stanu obecnego i rekomendacji działań na przyszłość.

Organizatorem wizyty studyjnej było Podkarpackie Centrum Edukacji Prawnej, organizacja, która współpracuje z Ministerstwem Sprawiedliwości przy realizacji projektów dotyczących edukacji prawnej.