Każdej edycji projektu odpowiada inny temat przewodni. W tym roku SUW skupi się na polskiej gospodarce, możliwościach jej rozwoju, promocji oraz współpracy w międzynarodowym środowisku. Studenci SUW wezmą udział w 64 godzinach zajęć z zakresu m.in. technik sprzedaży dobrego wizerunku kraju oraz marketingu sportowego i turystycznego jako elementami promocji kraju. Wykładowcy opowiedzą im także o doświadczeniach transformacji gospodarczej. Wykładom towarzyszyć będą wizyty w MSZ i na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W programie zajęć pozawykładowych jest zwiedzanie Warszawy, a także udział w grze miejskiej oraz konkurs karaoke piosenek z krajów uczestników SUW. Poza Warszawą uczestnicy będą gościć w Krakowie, Wieliczce oraz w muzeum Auschwitz-Birkenau.  

W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa z Chin - przyjedzie aż 7 osób. 4 osoby przylecą z USA, po 3 z Belgii i Korei. Po jednej lub dwie osoby dołączą z Australii, Austrii, Francji, Gruzji, Litwy, Portugalii, Rumunii, Singapuru, Hiszpanii, Szwajcarii, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii. SUW kończy się egzaminem. Studenci za udział w SUW uzyskują 8 punktów ECTS, które są im wliczane do puli punktów potrzebnych do uzyskania dyplomu na ich macierzystej uczelni.

„Summer University Warsaw 2012 oferuje uczestnikom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności podczas warsztatów oraz unikatowej wiedzy. Stanowi także okazję do zbudowania sieci międzynarodowych kontaktów pomiędzy studentami” - stwierdza Marcin Dąbrowski, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH.

Summer University Warsaw organizuje Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH we współpracy z Samorządem Studentów SGH.

Galeria zdjęć z minionych edycji SUW: http://www.cren.pl/photo-galleries,51,135.html

A tak wyglądał Summer University Warsaw w ubiegłym roku:
http://ciekawe.onet.pl/filmy/summer-university-warsaw,1,4796654,artykul.html
i dwa lata temu:
http://www.cren.pl/video-about-suw-2010,51,155.html

Więcej informacji o projekcie SUW: http://www.cren.pl/main-information,51,129.html

Kontakt do organizatorów i uczestników:
dr Joanna Żukowska (SGH) tel. 513152172
Marta Szustak (Samorząd Studentów SGH) tel. 602430330