Uczniowie pisali dziś test w 322 szkołach we wszystkich województwach w Polsce. Mieli 60 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 50 pytań. W tym roku do pierwszego etapu zgłosiło się o ponad 200 osób więcej niż w poprzedniej edycji - informuje gazeta.pl.

Uczniowie, którzy uczestniczą w tej olimpiadzie, muszą znać problematykę dotyczącą różnych dziedzin życia społecznego, politycznego i ustrojowego. Jej tematyka obejmuje m.in. wiadomości z zakresu znajomości podstaw ustroju RP, zasad i procedur demokratycznych oraz zjawisk politycznych, społecznych i kulturowych zachodzących zarówno w Polsce i Europie, jak i na świecie, prawo oraz zasady funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, a także tematykę "praw człowieka".