Zdaniem Kempy wyrok powinien być wydany w pełnym składzie Trybunału, a więc minimum 9 sędziów. Tymczasem sądził go skład pięcioosobowy.

Więcej: Rząd: nie opublikujemy wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Zdaniem prof. Piotra Uziębło z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego - to nie rząd, tym bardziej nie szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może oceniać, czy przy wydawaniu orzeczenia przez Trybunał doszło do ewentualnego naruszenia prawa; takich kompetencji nie ma. Mamy w Polsce zasadę podziału władzy, władza wykonawcza nie może oceniać, czy władza sądownicza działała w sposób właściwy, czy nie - powiedział prof. Uziębło.
Jak dodał, wyrok TK powinien być opublikowany niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni.

Więcej: Prof. Uziębło: wyrok TK powinien być publikowany niezwłocznie 

Jak sądzicie? Czy szefowa Kancelarii Premiera Beata Kempa ma rację?