Projekt rozporządzenia ministra nauki w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych zakłada przyznanie pomocy publicznym szkołą wyższym, które zdecydują się połączyć.

Ma ona zostać wyrówna do wysokości 102 proc. sum przyznanych szkołom w roku poprzedzającym połączenie. Ministerstwo będzie wypłacać takie wyrównanie przez okres trzech lat od konsolidacji uczelni. 
 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich uważa, że taka premia będzie czysto symboliczna. Dwa procent to za mało – powinna być znacząco wyższa, uważają rektorzy. 
 
Dziennik Gazeta Prawna, 18 grudnia 2012 r.