Szkolenie poprowadzi Tomasz J. Lewandowski - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych Dr Lewandowski, Majcherek i Wspólnicy Spółka Partnerska, Koordynator Biura Prawnego w MPGM S.A. z siedzibą w Poznaniu. Autor ponad setki publikacji, komentarzy oraz glos z zakresu postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, sądowoadministracyjnego oraz samorządu terytorialnego.

Cel szkolenia:
Postępowanie administracyjne ogólne, prowadzone jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i dotyczy toku działania organów administracji publicznej. Jednak jego przebieg jest nierozerwalnie związany z postępowaniem sądowoadministracyjnym i często determinowany wytycznymi zawartymi w wyrokach sądów.

W trakcie szkolenia omawiane są poszczególne etapy procesu administracyjnego w świetle związania organu wytycznymi sądu, w oparciu o literaturę przedmiotu, casusy a wszystko wsparte jest przykładami z orzecznictwa.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o doświadczenie prowadzącego, z którego wynika wiedza na temat najczęściej pojawiających się problemów i błędów.

Uczestnicy szkolenia po jego zakończeniu będą posiadali wiedzę na temat aktualnych linii orzeczniczych sądów administracyjnych obu instancji z zakresu postępowania administracyjnego, a także będą potrafili w praktyce zastosować zasady postępowania administracyjnego, prawidłowo prowadzić postępowanie, w którym strona jest reprezentowana przez pełnomocnika, doręczyć korespondencję elektronicznie.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

W programie:
1. Zasady postępowania administracyjnego
2. Zasady postępowania sądowoadministracyjnego
3. Terminy załatwienia spraw - w tym bezczynność i przewlekłość
4. Wykonanie wytycznych a przebieg postępowania administracyjnego
5. Niewykonanie wytycznych zawartych w wyroku sądu administracyjnego jako przesłanka przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa
6. Związanie organu oceną prawną i wskazaniami w orzeczeniu sądu administracyjnego
7. Prawidłowe zarzuty w skardze do WSA w przypadku niewykonania wytycznych przez organ
8. Sygnalizacja w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń prawa
Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych wymaganych przez OIRP/ORA

Termin: 10.02.2016 r.
Miejsce: Warszawa
Koszt: 450 zł +23% VAT/ os

Koszt obejmuje:
• serwis kawowy i lunch
• materiały szkoleniowe
• zaświadczenie ukończenia szkolenia
Więcej >>>