Pomyślne zdanie egzaminów zależeć będzie w głównej mierze od tego czy posiadają Państwo wiedzę na temat prawidłowego sporządzania pism procesowych: pozwów, apelacji, skarg, umów, itp.
Celem warsztatów jest usystematyzowanie zdobytej w trakcie aplikacji wiedzy, przede wszystkim z zagadnień objętych praktyczną częścią egzaminu. Do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy praktyków, którzy w trakcie kursu zwrócą Państwa uwagę na najważniejsze kwestie, wyjaśnią rozbieżności w orzecznictwie, ustalą właściwe schematy postrzegania danej instytucji prawa oraz argumentowania, na podstawie kazusów przećwiczą z Państwem prawidłowe konstrukcje pism procesowych oraz zwrócą uwagę na najczęściej popełniane błędy.

Proponujemy Państwu możliwość udziału w wybranym bloku tematycznym!

Adresaci:
Kurs adresowany jest do aplikantów radcowskich i adwokackich przygotowujących się do egzaminu zawodowego 2016 r.

Czas trwania:
Każdy z bloków warsztatowych trwa 2 dni szkoleniowe, łącznie 14 godz.

Miejsce warsztatów:
-Warszawa
-Kraków
-Lublin

Bloki warsztatowe:
-warsztat: PRAWO ADMINISTRACYJNE I SĄDOWO- ADMINISTRACYJNE
-warsztat: PRAWO KARNE MATERIALNE I PROCESOWE
-warsztat: PRAWO CYWILNE MATERIALNE I PROCESOWE
-warsztat: PRAWO GOSPODARCZE MATERIALNE I PROCESOWE
-warsztat: ETYKA

Cena:
Koszt udziału jednej osoby w jednym wybranym dwudniowym warsztacie wynosi 600,00 PLN+23% VAT (738,00 PLN brutto)
Cena obejmuje:
• uczestnictwo w jednym dwudniowym warsztacie,
• materiały szkoleniowe: ćwiczeniowe w postaci kazusów, materiały piśmiennicze
• książki gratis:
- za zakup bloku administracyjnego otrzymasz książkę Prawo administracyjne. Zbiór przepisów

- za zakup bloku cywilnego otrzymasz książkę Prawo cywilne. Zbiór przepisów

- za zakup bloku gospodarczego otrzymasz książkę Prawo handlowe. Zbiór przepisów

- za zakup bloku karnego otrzymasz książkę Prawo karne. Zbiór przepisów• 27 - dniowy dostęp do LEX Navigator Postępowanie Administracyjne, LEX Navigator Postępowanie Cywilne, LEX Navigator Postępowanie Gospodarcze, LEX Navigator Postępowanie Karne, LEX Monografie i LEX Komentarze,
• 50% rabatu na koszt udziału w szkoleniach z oferty www.LEX.pl/szkolenia (rabat obowiązuje do końca 2016 r.), Nie dotyczy kursu dla aplikantów.
• Udział w bezpłatnym Webinarium z obsługi programu LEX
• specjalna oferta rabatowa na publikacje książkowe,
• poczęstunek: serwis kawowy, ciastka.

Cena nie obejmuje: zakwaterowania, kosztów dojazdu uczestników warsztatów, lunchu.
UWAGA: maksymalna liczba uczestników w grupie do 20 osób