Zadanie konkursowe jest tylko jedno- napisanie glosy do wybranego przez organizatorów orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy. Każdy kto choć raz zmagał się z tym niezwykle wymagającym zadaniem wie, że napisanie „dobrej” glosy może być nie lada wyzwaniem, zwłaszcza, że prace konkursowe oceniać będą wybitni specjaliści z zakresu prawa pracy.

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów wydziałów prawa i administracji w Polsce będących co najmniej na III roku. Rywalizacja przebiega jednoetapowo. Uczestnicy piszą glosę do jednego z trzech zaproponowanych przez organizatorów orzeczeń Sądu Najwyższego, po wnikliwej analizie prac przez Jury Konkursu, zostają ogłoszone wyniki. Zwieńczeniem rywalizacji jest uroczysta gala finałowa podczas, której nagrodzeni zostają autorzy najlepszych prac.

Celem V Ogólnopolskiego Konkursu na Glosę jest stworzenie studentom prawa możliwości nabycia umiejętności pisania naukowych komentarzy do orzeczeń sądowych, zachęcanie do podejmowania prób samodzielnej analizy badawczej wyroków wraz z ich uzasadnieniami, a także rozwinięcie aktywności naukowej oraz sztuki argumentacji i obrony własnego stanowiska. Konkurs stwarza także doskonałą okazję do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy.

Termin składania prac: do 15 marca- prace należy wysyłać na adres: knpp.tbspuj@gmail.com
Więcej >>>
AUTOR: Dominika Ilnicka