Aby dostać się na praktyki, studenci muszą rozwiązać kazus oraz pomyślnie przejść rozmowę kwalifikacyjną.

- Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich już po raz trzeci organizuje praktyki wakacyjne. Młodzi adepci prawa uniwersytetów w całej Polsce mają szansę wziąć udział w profesjonalnym programie miesięcznych praktyk w BRPO, który jest prowadzony w lipcu, sierpniu, wrześniu – w każdym z tych miesięcy biuro przyjmuje około 10 praktykantów - mówi Aneta Kosz z Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. - W pierwszym tygodniu praktyk wszyscy studenci wdrażani są w pracę Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków. Studenci mają szansę przekonać się, z jakimi problemami najczęściej borykają się polscy obywatele, które przepisy prawne przysparzają im najwięcej trudności oraz jak prawo i jego wykonywanie przekłada się bezpośrednio na ludzkie życie.

Tłumaczy, że kolejne trzy tygodnie każdy ze studentów odbywa praktyki w wybranym przez siebie zespole prawnym. Do wyboru są: Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, Zespół Prawa Karnego, Zespół Prawa Cywilnego, Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego, Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, Zespół "Krajowy Mechanizm Prewencji", Zespół do spraw Wykonywania Kar, Zespół do spraw Równego Traktowania. W zespołach poznają pracę prawników oraz mają okazję uczestniczyć w rozprawach, w których biorą udział pracownicy z ramienia RPO.

Szukasz 100% pewnej wiedzy na studencką kieszeń?
Poznaj serwis LEXOTEKA i zyskaj 100 podręczników w cenie 1!>>


- Każdy dzień praktyk wszyscy studenci rozpoczynają od trwającego półtorej godziny spotkania z ekspertem z biura. Dyrektorzy poszczególnych jednostek oraz wskazani przez nich pracownicy prowadzą krótkie wykłady i warsztaty dla wszystkich studentów z tematu właściwego dla swojej specjalizacji, prowadzonych aktualnie spraw i głównych problemów. - mówi Aneta Kosz - Ostateczny kształt programu zawsze zależy od uczestników. Dzięki temu, że każda grupa jest inna,
szukamy wspólnych inicjatyw, które będą zgodne z zainteresowaniami praktykantów. Dajemy szansę, by mogli przez miesiąc jak najpełniej uczestniczyć w życiu Biura RPO i poznać szeroki zakres jego działania.

WYMAGANE DOKUMENTY:
- formularz zgłoszeniowy
- list motywacyjny
- CV
- oświadczenie o braku konfliktu interesów
- skierowanie z uczelni wystawione na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy BRPO a uczelnią. Więcej>>