Planowane przez resort propozycje budzą wątpliwości. 

PSRP podpowiada, jak rozwiązać ten niekorzystny dla studentów zapis.

Wystarczy obecnie proponowane rozwiązanie o wygaśnięciu decyzji w sprawie przyjęcia na studia zastąpić regulacją, zgodnie z którą w razie zerwania umowy uczelnia byłaby zobowiązana do skreślenia studenta z listy – mówi Piotr Pokorny, przewodniczący komisji prawnej PSRP.

Źródło: www.edgp.gazetaprawna.pl