,O przystąpieniu przez Uniwersytet Gdański (UG) do projektu poinformowała we wtorek Monika Rogo z biura prasowego uczelni. Głównym celem projektu jest stworzenie na UG „planu instytucjonalnych działań oraz wypracowanie mechanizmów, prowadzących do promowania równości kobiet i mężczyzn w badaniach i innowacjach”.

Szczyt UE: 1,8 bln euro w budżecie i funduszu odbudowy - z kontrolą praworządności>>

Równość płci priorytetem UE

- Promowanie równości płci jest jednym z priorytetów polityk UE wdrażanych przez Komisję Europejską zarówno za pomocą programu Horyzont 2020, jak i w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi i organizacjami badawczym – dodała Rogo. Podkreśliła, że zespół, który będzie realizował przedsięwzięcie na UG stawia sobie za cel m.in. zwiększyć udział kobiet w organach decyzyjnych i kierowniczych uczelni, powołać uczelnianego rzecznika ds. równości płci, prowadzić otwarte szkolenia skierowane do określonych grup pracowników, a także monitorować procesy rekrutacji i awansów na stanowiska naukowe i administracyjne pod kątem równości szans.

 

 

Monika Rogo poinformowała, że przedsięwzięciem kierować będzie prof. dr hab. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, przewodnicząca rektorskiej Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki. Projekt będzie realizowany w kilku uczelnianych jednostkach. Obok Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii będą to m.in. Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi oraz Wydziały: Nauk Społecznych, Biologii i Ekonomiczny.

 

Rogo poinformowała też, że międzynarodowe przedsięwzięcie, w które zaangażowała się gdańska uczelnia, nosi nazwę Modifying Institutions by Developing the Gender Equality Plans. Liderem w międzynarodowym konsorcjum jest włoska uczelnia - Universita degli Studi di Torino (Turyn). Poza UG w projekcie udział bierze także Uniwersytet Jagielloński oraz uczelnie i jednostki badawcze z Włoch, Irlandii, Serbii, Hiszpanii, Szwecji i Holandii. - Kwota dofinansowania dla konsorcjum wyniosła blisko 3 mln euro, w tym dla UG przewidziano ponad 200 tys. euro – wyjaśniła.

 

 

Podkreśliła też, że już w latach 2017-2020, także w ramach programu Horyzont 2020, na UG prowadzony był projekt Structural Transformation to Attain Responsible Bioscience. W efekcie tego przedsięwzięcia zwrócono uwagę na potrzebę zdiagnozowania sytuacji kobiet i mężczyzn na UG, powołano też rektorską komisję do spraw realizowania polityki społecznej odpowiedzialności uczelni.(ms/pap)