- Stawiamy na różnicowanie studiów na te rzeczywiście powiązane z przygotowaniem do ról zawodowych i na te, które przygotowują do badań naukowych, nie poprzez różnicowanie wymogów czysto formalnych, ale przez merytoryczną treść programów i formy kształcenia – podkreślał wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas spotkania z przedstawicielami PWSZ, które odbyło się 20 listopada w Lesznie.
Algorytm finansowy korzystny dla PWSZ

W 2017 r. po raz pierwszy dotację podstawową, którą przeznacza się na kształcenie studentów czy utrzymanie uczelni, obliczono na podstawie nowego algorytmu. Jest on bardzo korzystny dla PWSZ-ów - 25 z 36 państwowych wyższych szkół zawodowych dostało większe środki na funkcjonowanie. Dodatkową zmianą jest bezpiecznik, który sprawia, że nawet jeśli uczelnia miałaby na nowym algorytmie stracić – nie będzie to więcej niż 5 proc. dotacji w porównaniu z poprzednim rokiem, co stanowi dla niej zabezpieczenie finansowe.

Oprócz dotacji podstawowej, źródło utrzymania dla szkół wyższych mogą stanowić m.in. dotacje statutowe, projakościowe, granty czy opłaty za studia niestacjonarne i podyplomowe.