Projekt NetAware, w ramach którego młodzi ludzie wraz z opiekunami z różnych krajów Unii Europejskiej przyjadą na Śląsk, jest inicjatywą studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zaniepokojonych problemami wykluczenia społecznego. To największy Erasmus Intensive Programme w Polsce. Swoim zasięgiem obejmie Belgię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Polskę, Rumunię, Węgry oraz Włochy.

Problemy wykluczenia społecznego dotykają ludzi w każdym wieku, nie tylko ludzi starszych. Powody tego mogą być różne. Dlatego w kolejnych edycjach projektu zajmujemy się różnymi ich typami, w tym roku wykluczeniem finansowym, kiedy to banki czy inne instytucje finansowe ograniczają dostęp konsumentom do podstawowych usług finansowych oraz wykluczeniem w związku z orientacją seksualną – mówi prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek, opiekun Koła Naukowego AwareNet Club (organizatora projektu), Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu uczelni będącej gospodarzem. Poruszane przez uczestników projektu zjawiska oraz przygotowywane przez nich raporty pokazują, że w Europie – mimo wielu lat działań zmierzających do ich deeskalacji – wciąż nierozwiązane pozostają problemy wybranych grup społecznych – dodaje.
 
Misją projektu, poza walką z wykluczeniem społecznym, jest uwrażliwienie młodych ludzi na problemy społeczne Europy oraz dylematy etyczne, jakim sprostać muszą współcześni menedżerowie. Ponadto projekt umożliwia studentom zdobycie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnych metod i technik promocji w Internecie, która zwiększa ich szanse na rynku pracy. Uczelnie wyższe nie zawsze są w stanie podążać za najnowszymi trendami technologicznymi, dlatego programy takie jak NetAware są szansą dla studentów na zapoznanie się z nowoczesnymi i innowacyjnymi narzędziami marketingowymi. Program ma za zadanie również wskazać rzadko dotąd wykorzystywaną możliwość zastosowania narzędzi promocji przez organizacje non-profit, których cele i działania znacznie różnią się od działalności przedsiębiorstw nastawionych na zysk.
 
W programie uczestniczyć będą studenci studiujący na takich kierunkach jak Zarządzanie czy Marketing oraz innych tzw. biznesowych. Ich głównym zadaniem będzie stworzenie i przeprowadzenie przy pomocy Google AdWords kampanii promującej wybrane przez nich organizacje non-profit. Wiedza niezbędna do zrozumienia oraz prawidłowego wykorzystania możliwości stwarzanych przez internetowe narzędzia promocyjne zostanie studentom przekazana w trakcie wykładów oraz ćwiczeń wprowadzających, obejmujących takie zagadnienia jak etyka, specyfika reklamy internetowej oraz kształtowanie reklamy i PR przy użyciu mediów społecznościowych. Studenci, biorący udział w projekcie, na czas prowadzenia kampanii promocyjnych dla wybranych organizacji, będą pracować w międzynarodowych zespołach, co ma wykształcić w nich zdolność efektywnego komunikowania się, pomimo wszelkiego rodzaju barier kulturowych. Rezultaty prac poszczególnych zespołów rywalizujących ze sobą będą ocenianie przez międzynarodowe jury oraz przedstawicieli organizacji non-profit. Zwieńczeniem programu będzie wydanie publikacji naukowej poświęconej nowoczesnej promocji organizacji non-profit.
 
W 2012 roku, kiedy odbyła się pierwsza edycja programu, studenci zajmowali się problemami wykluczenia społecznego ludzi bezdomnych oraz imigrantów. Z kolei rok temu poruszane były problemy wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wykluczonych ze względu na kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. W obu wcześniejszych edycjach wzięli udział przedstawiciele uczelni ze wspomnianych wyżej 9 krajów: Belgii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Holandii, Polski, Rumunii, Węgier i Włoch.
 
W każdej edycji owocami prac uczestników projektu są raporty dotyczące poruszanych problemów wykluczeń w danych krajach, przeprowadzone kampanie promocyjne organizacji pozarządowych z nimi walczących oraz publikacja naukowa. W efektach prac międzynarodowych zespołów widać, jak ważne jest uwrażliwianie ludzi w każdym wieku na problemy grup, których dotyka marginalizacja społeczna – mówi prof. UE dr hab. Sławomir Smyczek. 
 
Pełna nazwa projektu: NetAware Intensive Programme – Internet advanced promotional tools application for increasing awareness of social exclusions movement.
 
Patronami honorowymi inicjatywy są: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.