Na liście praktyk, które odbędzie aplikant notarialny znajdzie się praktyka w wydziale rodzinnym i nieletnich.

"Potrzeba wprowadzenia takiego unormowania podyktowana jest tym, że w praktyce notarialnej dosyć często występują czynności wymagające stosowania prawa rodzinnego, zwłaszcza w kwestiach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych" - podkreśla resort w uzasadanieniu.

W czasie trwania drugiego roku aplikacji aplikant uczestniczy w zajęciach praktycznych w sądzie rejonowym lub sądach rejonowych wyznaczonych przez prezesa właściwego sądu apelacyjnego - praktyki ma się raz w tygodniu przez sześć miesięcy.

Obecnie - przed wejściem w życie omawianej nowelizacji - aplikant doświadczenie zdobywa w wydziale ksiąg wieczystych (co najmniej 3 miesiące), w wydziale cywilnym, gospodarczym w zakresie spra upadłościowym, w wydziale prowadzącym KRS oraz w wydziale prowadzącym rejestr zastawów.

Egzaminy prawnicze: komisja sejmowa przeciwna złagodzeniu zasad>>