Minister Gowin spotkał się z przedstawicielami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania przedstawiciele PSRP przekazali propozycję zmian prawnych istotnych dla najmłodszej grupy akademików oraz zadeklarowali współpracę w zakresie zmian w obszarze szkolnictwa wyższego.


Jarosław Gowin podkreślił, że ten głos jest dla niego bardzo istotny, zadeklarował także współpracę z PSRP w obszarze zmian korzystnych dla studentów.

Minister spotkał się również z Prezesem Polskiej Akademii Nauk Prof. Jerzym Duszyńskim oraz wiceprezesem PAN Prof. Pawłem Rowińskim. Przedmiotem rozmowy była współpraca PAN z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz priorytety, które postawiły przed sobą władze PAN. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie mobilności kadr naukowych w Polsce oraz promowanie doskonałości naukowej. Uzgodniono, że następne spotkanie odbędzie się w połowie grudnia.