Szef resortu nauki był również pytany o to, czy MNiSW planuje możliwość przedłużenia grantów i rozliczeń grantowych o czas kwarantanny, zdecydowanie nad tym pracujemy. - Wszystkie niedogodności związane z okresem kwarantanny, okresem, który - już wiemy - prawie na pewno będzie się przedłużał poza święta wielkanocne, wszystkie te niedogodności będą uwzględnione - zapewnił Jarosław Gowin.

Egzaminy na brytyjskich uczelniach zdalnie nie tylko podczas epidemii>>

 

Uczelnie pracują zdalnie

Zajęcia na uczelniach zawieszone są do 10 kwietnia. Rozporządzenie nie zamyka uczelni - załatwiane są sprawy związane z wypłatą wynagrodzeń, obsługą specjalistycznych laboratoriów, opieką nad zwierzętami, funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Również realizacji zadań związanych z systematycznym aktualizowaniem danych w systemie POL-on, które są niezbędne do podziału subwencji oraz przeprowadzenia w 2021 r. ewaluacji jakości działalności naukowej. Tam gdzie to możliwe, praca powinna być świadczona w sposób zdalny.

 

 

 

Resort nauki podkreśla również, że uczelnia ma załatwiać sprawy dotyczące studentów i doktorantów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, tak, aby nie musieli osobiście przychodzić do uczelni. Musi także informować doktorantów o wydawanych przez uczelnie, a także instytuty naukowe PAN i instytuty badawcze komunikatów, informacji, zaleceń i aktów.

Uczelnie prowadzące szkoły doktorskie, mogą  przyjąć zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w trybie obiegowym albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Takie działanie  jest możliwe niezależnie od tego, czy taki tryb ich podejmowania został określony w aktach wewnętrznych uczelni.