Horyzont 2020 to unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego siedmioletni budżet na lata 2014-2020 wyniesie prawie 80 mld euro. O możliwościach, które polskiej nauce oferuje program Horyzont 2020, rozmawiają uczestnicy konferencji "Horyzont 2020. Wyzwania i szanse dla polskiej nauki", którą zorganizowano na Uniwersytecie Warszawskim. 

Zobacz: WSA: kandydat na radcę prawnego musi rozumieć istotę casusu>>>

Z danych Komisji Europejskiej, która podsumowała już rezultaty pierwszych 38 konkursów Horyzontu 2020 wynika, że polscy naukowcy coraz aktywniej sięgają po środki z Unii Europejskiej. W pierwszych rozstrzygniętych konkursach programu wskaźnik sukcesu wobec Polski (stosunek liczby wniosków finansowanych do liczby wniosków złożonych) to 15,8 proc. i jest on o 2 punkty proc. większy niż średnia dla Unii Europejskiej. Na 800 projektów, które zostały skierowane do dofinansowania w ramach programu Horyzont 2020, polscy naukowcy są zaangażowani w 127. W 11 takich projektach polscy badacze są koordynatorami. 
 
"Horyzont 2020 jest ogromną szansą dla wszystkich naukowców w Europie. Czas nas goni, bo konkursy w ramach Horyzontu już trwają i trzeba się do nich przygotowywać. Nie mamy ani chwili do stracenia" - oceniła w środę podczas konferencji minister nauki i szkolnictwa wyższego Lena Kolarska-Bobińska. 
 
Podkreśliła, że świadomość niewystarczającego wykorzystania szans, które dawał poprzedni - 7 Program Ramowy ds. badań - spowodowała, że resort nauki w maju 2014 roku przygotował "Pakt dla Horyzontu 2020". Dokument, który miał mobilizować polskich badaczy, aby skuteczniej sięgali po środki Unii Europejskiej, podpisało 340 instytucji naukowych. 
 
Zapowiedziała, że od stycznia 2015 roku MNiSW zacznie monitoring realizacji "Paktu dla Horyzontu 2020". "Skoro podpisało go 340 jednostek, chcemy wiedzieć, co się dzieje na poszczególnych uczelniach, tak, aby od razu móc rozmawiać, co zmienić, co jest największą bolączką w staraniu o unijne pieniądze, co wymaga poprawienia" - powiedziała minister nauki. 
 
 
"Wiemy, że na uczelniach działają osoby wspomagające administracyjnie występowanie o granty i ich rozliczanie. Wiemy, że następuje zmniejszanie obowiązków dydaktycznych dla tych grup, które występują o duże, skomplikowane granty. Chcemy, aby to wszystko nabrało szybszego tempa i dotyczyło nie tylko wąskiej grupy uczelni" - mówiła w środę minister Kolarska-Bobińska. 
 
Program Horyzont 2020 zastąpił tzw. 7. Program Ramowy ds. badań, którego budżet na lata 2007-2013 wynosił 53 mld euro, a w którym polscy naukowcy wypadli bardzo słabo. Biorąc pod uwagę liczbę projektów zrealizowanych z 7 PR oraz kwotę uzyskanego dofinansowania, byliśmy na 13.-14. miejscu w Unii Europejskiej. Choć Polska ma 64 tys. naukowców, tylko 2 proc. z nich było zaangażowanych w projekty 7 PR. 
 
 
Konferencja "Horyzont 2020. Wyzwania i szanse dla polskiej nauki" jest pierwszą z kilkunastu konferencji dotyczących programu Horyzont 2020, które odbędą się w całej Polsce. Ich zadaniem będzie informowanie o zasadach udziału w unijnych konkursach i rodzajach wsparcia, jakie uczestnikom konkursów oferuje resort nauki wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej. (PAP)