Elżbieta M. otrzymała z egzaminu zawodowego dwie trójki i dwie czwórki, ale dwójkę z rozwiązania casusu dotyczącego złożenia skargi w postępowaniu wznowieniowym. Odwołała się od uchwały komisji egzaminacyjnej samorządu radcowskiego do komisji ministra sprawiedliwości II stopnia z wnioskiem o uchylenie uchwały. Wniosek rozpatrzono negatywnie, a komisja potwierdziła, ze casus był nieprawidłowo napisany, co wskazuje, że aplikantka nie zrozumiała zagadnienia. Wobec tego jest nienależycie przygotowana do samodzielnego wykonywania zawodu ( art. 36 ze znaczkiem 4 ustawy o radcach prawnych). 

Zobacz: 69 proc. kandydatów nie zdało egzaminu notarialnego>>>

Aplikantka niezadowolona z decyzji wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W skardze zaznaczyła, że rozwiązanie casusu administracyjnego było korzystne dla potencjalnego klienta i odrębna interpretacja od przedstawionej przez komisję egzaminacyjną nie powinna dyskwalifikować zdającego. 
 
W odpowiedzi przedstawiciel ministra sprawiedliwości stwierdził, że dwaj egzaminatorzy sprawdzali prace i prawidłowo ocenili koncepcję aplikantki na niedostateczny.
 
 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 21 października br. oddalił skargę i potwierdził, że komisja działała zgodnie z prawem.
Wicej informacji na kancelaria.LEX.pl >>>
Sygnatura akt VI SA/Wa 3365/13, wyrok z 21 października 2014 r.