Profesor Maria Katarzyna Sójka-Zielińska (na zdj. po prawej, od lewej prof. Michał Pietrzak i Klaudia Szawłowska z Wolters Kluwer Polska) ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i podjęła pracę naukową na tej uczelni. W 1960 uzyskała stopień doktora nauk prawnych, habilitowała się sześć lat później. W 1974 otrzymała tytuł profesorski, została profesorem nadzwyczajnym. W 1977 objęła kierownictwo Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW. Od 1972 do 1974 była prodziekanem ds. studenckich. Od 1981 do 1986 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Historii Prawa, a w 1983 uzyskała tytuł profesora.


 

Była członkinią Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Komitetu Nauk Prawnych PAN oraz Komitetu Redakcyjnego „Czasopisma Prawno-Historycznego”, a także autorką ponad 200 publikacji z zakresu prawa prywatnego i karnego nowożytnej Europy, historii myśli kodyfikacyjnej oraz dziejów ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich. Wśród absolwentów prawa prawdopodobniej najbardziej publikacją jest wielokrotnie wznawiany podręcznik: "Historia Prawa" , opisujący historię prawa prywatnego, prawa karnego i sądowego.