Uniwersytety przygotowały w sumie 4550 miejsc, a zarejestrowało się 
21 115 chętnych, co oznacza, 
że o jedno ubiega się ich średnio 4,6 - podaje Rzeczpospolita.

Najwięcej osób chce studiować prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Także administracja na UWr cieszy się powodzeniem – 1018 kandydatów na 250 miejsc.

Prof. Artur Kozłowski, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, mówi, że tak duże zainteresowanie maturzystów może wynikać z wprowadzenia nowych programów pozwalających na specjalizację w czterech blokach. Nie wyklucza, że atutem może być też samo miasto.

Pod względem średniej liczby kandydatów na drugim miejscu znajduje się warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (o jedno miejsce ubiega się średnio 7,2 osoby).

WYborami tegorocznych maturzystów zaskoczony jest przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjne, Marek Rocki. Według niego absolwenci szkół średnich powinni kierować się głównie akredytacją Polskiej Komisji Akredytacyjnej czy też rankingami uczelni.