– Możliwość przeprowadzania przewodów habilitacyjnych jest uwieńczeniem naszych wysiłków zmierzających do uczynienia z Kolegium Prawa jednostki mogącej konkurować z najlepszymi wydziałami prawa, bo posiadającej pełnię praw akademickich. Jest także szansą dla naszej młodszej kadry na rozsądne poprowadzenie kariery naukowej w ramach alma mater aż do uzyskania samodzielności naukowej – mówi prorektor ds. studiów prawniczych dr hab. Monika Całkiewicz. – Takie uprawnienia jeszcze bardziej zdynamizują naukowe aspiracje osób związanych z Kolegium Prawa ALK, a uczelni dają możliwość stania się prawdziwą kuźnią kadry naukowo-dydaktycznej. 
W Kolegium Prawa ALK na jednolitych studiach magisterskich kształci się 1200 osób.  Realizowany program studiów prawniczych opiera się nie tylko na dorobku polskich uczelni, ale także amerykańskich szkół prawa. Uwzględnia  standardy kształtowane przez organizacje międzynarodowe zrzeszające jednostki kształcące prawników: International Association of Law Schools (IALS) oraz European Law Faculties Association (ELFA).

Studenci Politechniki Łódzkiej dostaną ok. 3,9 mln zł na staże>>

Dowiedz się więcej z książki
Akta cywilne dla aplikantów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł