Dane dotyczą 2016 r., opublikowano je na stronie Ogólnopolskiego systemu monitorowania
Ekonomicznych Losów Absolwentów.

Nauki prawne nie takie opłacalne

Wyniki oparto na danych z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

średnie zarobki, jeżeli chodzi o dziedzinę nauk prawnych, wynoszą 2.412,40 zł brutto.

Wyższa pensja dla prawnika

Nieco lepiej to zestawienie wygląda, gdy spojrzy się na zarobki absolwentów kierunku prawo. Można też sprawdzić, ile zarabia się po ukończeniu konkretnej uczelni. Najlepiej zarabiają absolwenci Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie - 5 456.17 zł brutto.

Kolejne pozycje jeżeli chodzi o zarobki absolwentów wydziałów prawa zajmują: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (4.881,72 zł brutto) oraz Uniwersytet Gdański (4 520.84 brutto). Co ciekawe w tym ostatnim przypadku dotyczy jedynie absolwentów studiów niestacjonarnych II stopnia.

Absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego zarabiają średnio 3 489.31 brutto, a Uniwersytetu Jagiellońskiego 3.032 zł brutto. Jeżeli chodzi o ryzyko bycia bezrobotnym, to najniższe z publicznych uczelni jest po ukończeniu prawa na UJ.

Poszukiwanie pracy po prawie może trwać nawet do 7,5 miesięcy. Najkrócej pracy szukają osoby, które ukończyły Europejską Wyższą Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. Po prawie na WPiA UW na nową pracę trzeba poczekać 3,76 miesiąca, a po WPiA UJ: 4,09 miesiąca.